XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)
                   
+421 915 448 121 | Kontakt

O nás

Kto sme:

Slovenská republika je krajinou so strojárskou tradíciou. Naša spoločnosť pôsobí v odvetví strojárskej výroby už 16 rokov. Reflektujeme na  rastúce požiadavky zákazníkov a potreby trhu. Sme otvorení novým možnostiam a prijímame nové výzvy, ktoré nás môžu posúvať vpred. Našou prioritou je predovšetkým spokojnosť zákazníkov.

Spoločnosť uplatňuje zásady systému manažérstva kvality, čím napĺňame požiadavky normy STN EN ISO 9001:2015 a vyjadrujeme tak svoj záväzok zabezpečovať a neustále zlepšovať všetky procesy, ktoré vplývajú na kvalitu produktov v súlade s touto normou.

Pôsobíme predovšetkým na slovenskom a českom trhu, ale naše výrobky exportujeme aj nemeckým či rakúskym zákazníkom.

V snahe reagovať na zvyšujúci sa počet dopytov a náročnosť požiadaviek zákazníkov, pravidelne investujeme do nákupu nových strojných technológií, rozširujeme výrobné možnosti a realizujeme tak väčšinu objemu technologických operácií vo vlastnej výrobe. Zabezpečujeme tým lepšiu kontrolovateľnosť kvality výrobného procesu a vyššiu pridanú hodnotu výrobkov.

Naším úsilím je budovať korektný vzťah s obchodnými partnermi, založený na dôvere, poctivom a transparentnom prístupe k napĺňaniu ich požiadaviek. Je pre nás dôležité, aby sme boli schopní a pripravení v každom momente preukázať kvalitu našich výrobkov.

Naša história:

Spoločnosť ŽELEZO HRANICE-SK s. r. o. vznikla v roku 2003 ako dcérska spoločnosť firmy ŽELEZO HRANICE s. r. o., Česká republika. Zaoberala sa obchodnou činnosťou v oblasti hutného materiálu.

V roku 2006 firma rozšírila svoju činnosť o výrobu tvarových výpalkov. Reagovala tak na rastúce požiadavky trhu a možnosť získať nových zákazníkov. Nutnosť zvyšovať výrobné kapacity, viedla k ďalšiemu významnému rozhodnutiu vedenia spoločnosti – premiestniť výrobné technológie do väčších priestorov. Zo strategických dôvodov sa sídlo spoločnosti presťahovalo do oblasti stredného Považia. Od roku 2008 – 2023 sídlila spoločnosť v Novom Meste nad Váhom.

Výroba tvarových výpalkov a s tým súvisiace doplnkové služby (doprava vlastnými autami, dodatočné tryskanie, ohraňovanie na ohraňovacích lisoch, frézovanie, sústruženie, vŕtanie) sa v priebehu niekoľkých rokov stali hlavným predmetom činnosti spoločnosti ŽELEZO HRANICE-SK s. r. o. Aktivity spojené s predajom hutného materiálu sme tak prenechali bývalej materskej spoločnosti v Českej republike.

Rok 2019 priniesol ďalší významný prelom v histórii spoločnosti. Zmenou majetkovej štruktúry podniku sa stala spoločnosť rýdzo slovenskou a došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na ŽELEZO Slovakia s. r. o.

V súčasnosti sídli firma vo vlastných priestoroch v Dubnici nad Váhom.

Sme hrdí na svoju minulosť a k ŽELEZNEJ istote pridávame SLOVENSKÚ ústretovosť a otvorenosť. Sme odhodlaní viesť spoločnosť férovo a transparentne, otvárať nové možnosti a rásť v prospech našich zákazníkov.