XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)
                   
+421 915 448 121 | Kontakt
  Späť

Sťahujeme sa do nových priestorov

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1. 1. 2024 sa mení sídlo spoločnosti na:

ŽELEZO Slovakia s.r.o., Priemyselná 4614/12, Dubnica nad Váhom

Zmena sídla nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti z uzatvorených zmlúv a iných právnych vzťahov. Nedošlo k žiadnej inej zmene identifikačných údajov spoločnosti.

Prosíme o zmenu vo vašich informačných systémoch.

Vedenie spoločnosti