XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)
                   
+421 915 448 121 | Contact

Technology

PÁLIACE STROJE

CNC páliaci stroj PIERCE MAXI 5000

Výrobná plocha: 4500 x 12000 mm
Horáky: 4x, kyslík – acetylén
Hrúbka materiálu: 5 – 250 mm

CNC páliaci stroj MGM OMNICUT

Výrobná plocha: 4500 x 12000 mm
Horáky: 4x, kyslík – acetylén
Hrúbka materiálu: 5 – 250 mm

CNC páliaci stroj MESSER OMNIMAT 5000

Výrobná plocha: 3000 x 12000 mm
Horáky: 3D rotačná hlava na pálenie úkosov, plazmový zdroj Kjielberg HiFocus 360i
Hrúbka materiálu: 2 – 60 mm (úkosy do 45 mm)
Úkosy: pálenie úkosov ako príprava pre K, Y, V zvary

OBRÁBACIE STROJE

Horizontálne obrábacie centrum WH 10 CNC Heidenhain iTNC 530

Základné technické údaje:
Priemer pracovného vretena: 100 mm
Upínací kužeľ: ISO 50
Vysunutie prac. vretena, os Z: 630 mm
Priečny posun stola, os X: 1250 mm
Pozdĺžny posun stola, os W: 1000 mm
Posun vretenníka po stojane, os Y: 900 mm
Otáčky prac. vretena: 16 – 3000 ot./min.
Posun jednotlivých osí: 4 – 2700 mm/min.
Rýchlosť posuvu osí: 5000 /min.
Maximálne zaťaženie: 3000 kg
Rozmery upínacej plochy stroja: 1000 x 1120 mm

CNC riadené 3-osé vertikálne frézovacie obrábacie centrum MCFV 2080 so 4. osou – otočným stolom Nikken CNC 321 s opierkou TAT 320

Základné technické údaje:
Rozmer upínacieho stola: 780 x 2200 mm
Upínací kužeľ: ISO 50
Priemer upínacej dosky otoč. stola: 320 mm
Priemer upínacej dosky otoč. opierky: 320 mm
Pojazd – os X: 2030 mm
Pojazd – os Y: 810 mm
Pojazd – os Y: 810 mm
Presnosť polohovania: ± 0,00045 mm
Maximálne zaťaženie: 3000 kg
Rýchlosť posuvu: 30 mm/min.

Vertikálne frézovacie obrábacie centrum MCV 1000 Heidenhain TNC 426

Základné technické údaje:
Upínacia plocha stroja: 670 x 1300 mm
Pojazd – os X: 1016 mm
Pojazd – os Y: 600 mm
Pojazd – os Z: 660 mm
Upínací kužeľ vretena: SK 40
Otáčky: 8000 /min.

TRYSKACIE A REZACIE STROJE

Otryskávanie predmetov po žíhaní, kalení, od hrdze, od okují, pred náterom, na odstránenie starých náterov.

Kvalita tryskaného povrchu:

Sa 2
Čistenie tryskaním. Odstránia sa viditeľné nepriľnavé okuje, hrdza a iné nečistoty. Všetky zvyšky musia byť pevne prichytené na podklad.

Sa 2,5
Čistenie tryskaním na takmer čistý kov. Odstránia sa viditeľné okuje, hrdza a iné nečistoty. Akékoľvek zvyškové stopy znečistenia sa budú javiť iba ako ľahké škvrny vo forme plôch alebo pásov.

Základný používaný materiál: oceľové guličky

Tryskáč stolový metací typu TSM 1-250

Základné technické údaje:
Dovolené zaťaženie stola: 150 kg
Max. rozmer otryskávaného kusa: φ 0,9 x 0,5m
Priemer stola: φ 1m
Otáčky stola pri tryskaní: 18 ot./min.

Priebežný traťový tryskáč TTP1

Základné technické údaje:
Max. priechodnosť tryskacieho prostriedku: 200 kg/min.-1
Otáčky metacieho kolesa: 2900 ot./min-1
Min. dĺžka tryskaného kusa: 1500 mm
Max. šírka tryskaného kusa: 1000 mm

Poloautomatická píla na kov Ergonomic 320.250 GH

Poloautomatická pásová píla s ťažkým ramenom z liatiny odolným proti vibráciám, s výkonným priemyselným motorom. Rezanie oceľových profilov a rúr.

Základné technické údaje:
Výkon motora: 1,1 / 1,5 KW 400 V / 50 Hz
Celkový inštalovaný výkon: 3,35 kVA
Rýchlosť pílového pásu: 40 / 80 m/min.
Rozmery pílového pásu: 2910 x 27 x 0,9 mm
Najmenší rezný priemer: 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku: 15 mm
Ložná výška materiálu: 760 mm

MERACIE ZARIADENIA

Ultrazvuk je jednou zo základných metód nedeštruktívneho skúšania. Ultrazvuková metóda umožňuje zistiť prítomnosť vnútorných vád materiálov, a to i vo veľkej hĺbke pod povrchom.

Spoločnosť ŽELEZO Slovakia s. r. o. vlastní ultrazvukový prístroj OLYMPUS Epoch 600 a má odborne vyškolených zamestnancov na vykonávanie skúšok.

OLYMPUS Epoch 600

Základné technické informácie:
Skúšanie plochých výrobkov ultrazvukom = UT 2. stupeň
Skúšanie podľa normy ISO EN 10160, metódy DAC a AVG.