XS (<-575)
SM (576->)
MD (768->)
LG (992->)
XL (1200->)
                   
+421 915 448 121 | Kontakt

Tvarové výpalky

Tvarové výpalky pálime na základe podkladov zaslaných zákazníkom vo forme DWG príp. DXF súborov. Sú spracované do páliacich plánov a zaslané do CNC zariadení. Hotové výrobky spĺňajú požiadavky normy STN EN ISO 9013.

Štandardne sú dodávané bez okují a s obrúsenými hranami. V prípade potreby a na základe požiadaviek zákazníka je možné dodať výrobky:

  • otryskané
  • žíhané
  • frézované
  • sústružené
  • ohýbané
  • vŕtané
  • zinkované
  • s dodatočnými skúškami materiálu
  • s ultrazvukovou defektoskopickou skúškou.

K výrobkom dodávame na požiadanie atesty vstupného materiálu.